Skip to main content
logg

välkommen till vår logg

Här loggar vi alla platser vi har besökt och bjuder på våra personliga tankar och reflektioner. Du kan enkelt söka efter ort, land eller i olika kategorier.

 

2 minuters lästid (368 ord)

Järrestads hällristningar i Simrishamn

Vi har sett den berömda dansaren!

Har du sett den uråldriga dansaren på hällen i Järrestad utanför Simrishamn? Han, eller hon, har dansat i över 3000 år på samma plats. Vi har besökt platsen för Skånes bäst bevarade hällristningar. Som dessutom är omskriven i hela världen! Det inger respekt.

Vi gick verkligen i historiens fotspår. Närmare bestämt handlar det om 210 avbildade fotsulor. De finns inristade på en helt magiska kalkhäll som ligger i ett hagområde vid vägen mot Gladsax. Att stå där och se alla dessa hällristningar är en häftig känsla. Det triggar fantasin. Varför just den här platsen? Varför just de här bilderna? Vad har de för betydelse?

Hällen har över 1 200 bilder inristade 
När vi går runt och tittar ser vi ryttare till häst, hjulkors, spiraler, skepp och djurfigurer. Mest känd av alla är bilden av dansaren, att den kallas så beror på att det ser ut som figuren dansar fram. Tyvärr var det svårt att fotografera just dansaren eftersom den var ganska nedsliten. Men vi tog en bild av informationstavlan där du kan se den berömda dansaren i egen hög person. 

Det finns mängder av olika tolkningar kring betydelsen av alla dessa hällristningar. Som att fotspåren ska föreställa någon slags osynlig gud. Allt är egentligen spekulationer. För vi vet ju inte. Men det är vansinnigt spännande spekulationer som kastar dig tillbaka till förhistorisk tid.

700 skålgropar - varför?
Det finns mängder av skålgropar i hällen. Någon har räknat till hela 700 stycken. Skålgroparna anses i vissa fall ha varit en slags små "offerskålar" till gudarna, andra tror att de var kopplade till fruktbarhetsriter. Men ingen vet säkert.

Då- och nutid knyts samman
I närhet av hällen finns dessutom tre låga gravhögar från yngre bronsåldern. Helt klart hade platsen stor betydelse för dåtidens människor. Men det här är också en plats som knyter i hop då- och nutid. Kommer någon i framtiden förundras över nutidsmänniskans spår i tiden? Det tål att fundera på...

Plats (karta)

Idag är vi i Bua
I dag är vi i Lövstaviken