Skip to main content
logg

välkommen till vår logg

Här loggar vi alla platser vi har besökt och bjuder på våra personliga tankar och reflektioner. Du kan enkelt söka efter ort, land eller i olika kategorier.

 

2 minuters lästid (467 ord)

Lappstaden i Arvidsjaur

Den samiska kyrkstaden ser ut som ett friluftsmuseum, men det är det inte! 

Däremot är det ett viktigt byggnadsminne och är en, i allra högsta grad, levande plats för skogssamerna än idag. Kyrkkåtorna är privata och används vid två tillfällen om året, första söndagen i juni och sista söndagen i augusti. Du hittar den välbevarade Lappstaden i närheten av kyrkan förstås. Det är en av totalt 16 kyrkstäder i norra Sverige som fortfarande finns bevarade.

På vår Norrlandstripp stannade vi till och gjorde ett besök i Arvidsjaurs historiska juvel - Lappstaden. Den ser ut som den ligger inklämd mitt i ett bostadsområde. Men det är tvärtom. Den var först och hävdar sin plats, de moderna bostäderna har bara trängt sig på.

Hur kom denna samiska kyrkstad till?
Under tidigt 1600-tal gav kungen Carl IX order om att kyrk- och handelsplatser skulle anläggas i de norra delarna av Sveriges inland. Samerna skulle kristnas och undervisas i den kristna läran. Kyrkplikten var tvingande och ett visst antal kyrkobesök måste genomföras per år. Men det var svårt att genomföra för de nomadiserade samerna, avstånden var långa. De skogssamiska kåtorna uppfördes i Arvidsjaur och därmed var ännu en kyrkstad uppförd.

Har kåtorna och bodarna stått här i en evighet?
Nej, det äldsta härbret är från 1700-talet medan det yngsta byggdes 1996 i samband med en utbildning i gammal byggteknik. Ett härbre är en bod som står på pelare en bit ovanför marken. Det skyddar träet från fukten i marken och de kan stå i hundratals år om man ser till att byta ut takstockarna efter hand. Kåtorna däremot står direkt på marken. Eftersom de utsätts mer för fukt ruttnar stockarna snabbare. Ingen av kåtorna här är äldre än 50 år.

Varför kallas skogssamer för skogssamer?
Vad vi har lyckats ta reda på är att dessa samer levde på jakt, fiske och renskötsel i de mellansvenska skogarna. Från 1600-talet till 1800-talet försökte man fördriva skogssamerna, bland annat på grund av konkurrensen om villebråd. Men de bofasta bönderna i Dalarna satte sig emot det eftersom de behövde samernas kunskap. Däremot såg bönderna i Hälsingland gladeligen fram emot att få samerna deporterade. 1723 kommer det en kunglig förordning som säger att samer som befinner sig utanför lappmarken omedelbart ska skickas bort. Under 1750-talet blev skogssamerna mer bofasta vilket blidkade myndigheterna något. Samerna har haft det tufft genom tiderna. Det är bara att konstatera att behandlingen av denna ursprungsbefolkning är en mörk del av Sveriges historia. 

Plats (karta)

Idag är vi Vojmån
Idag är vi i Kiruna