Skip to main content
logg

välkommen till vår logg

Här loggar vi alla platser vi har besökt och bjuder på våra personliga tankar och reflektioner. Du kan enkelt söka efter ort, land eller i olika kategorier.

 

4 minuters lästid (755 ord)

Världsarvet Gammelstads kyrkstad

Nu vet vi varför det finns kyrkstäder i Norrland och varför man sov sittande

Den här historiska resan innehåller även ett stulet Jesusbarn. Det är sällan vi hoppar på guidade turer, oftast läser vi på själva, men den här gången gjorde vi det. Och det ångrar vi verkligen inte. Vår guide var oerhört påläst och kunde berätta kyrkans och kyrkstadens historia på ett mycket inspirerande sätt. Att det dessutom är ett världsarv ger självklart en extra dimension.

Vi har åter igen landat i 1600-talet. En gång i tiden fanns 71 kyrkstäder i Sverige, idag är det bara 16 kvar. Gammelstad i Luleå är den största bevarade kyrkstaden i norra Norrland. Den är dessutom unik i Norden genom att den består av två typer av trästäder - kyrkstaden och borgarstaden. En kyrkstad är en samling stugor och stall där långväga sockenbor hade sin fasta punkt vid kyrkobesök. Här bodde man under de stora kyrkhelgerna, ting, marknader och andra tillfällen. 1996 fördes Gammelstads kyrkstad upp på Unescos världsarvslista över för mänskligheten omistliga kultur- och naturmiljöer. 

Därför uppfördes kyrkstäderna i norr
I samband med reformationen på 1500-talet ställde den Lutherska kyrkan stränga krav på kyrklighet och närvaro vid gudstjänster. Men socknarna i norr var stora och de långa avstånden gjorde det svårt för människorna att ta sig till och från gudstjänsten på en och samma dag. För att lösa situationen byggdes det upp så kallade kyrkstäder i anslutning till kyrkan. Vid stora kyrkhelger stannade sockenborna ett par dagar i den egna stugan och passade även på att uträtta andra ärenden i kyrkbyn. Det var inte minst en mötesplats för marknader, ting, sockenstämmor, skvaller och umgänge. I början av 1600-talet fick Gammelstad i Luleå handelsprivilegier. Totalt omfattade kyrkstaden 424 byggnader.

Folk sov halvsittande för att inte drunkna
Vi tittade in i hembygdsföreningens visningsstuga. I våningssängen kunde det ligga fyra personer i varje bädd. Sängarna smala så man undrar hur det gick till. Svaret är: skavfötters. Sängarna är dessutom korta, du kunde alltså inte ligga raklång, hur funkade det? Svaret är; förr trodde man att man skulle drunkna i sina kroppsvätskor om man låg raklång, därför sov man halvsittandes. Hade varit intressant att få veta mer om vad som ligger bakom den teorin. Att sova så tätt inpå varandra var inte bra i tider av epidemier var inte bra så sjukdomar spreds effektivt. Därför brändes många av sängar av denna typ. Men ett fåtal finns kvar till eftervärlden.

Norrlands största medeltidskyrka
Nederluleå kyrka byggdes på 1400-talet och invigdes 1492. Det finns igenmurade skottgluggar och i kyrkans östra gavel finns en utsiktslucka. Sannolikt användes kyrkan som befästning i orostider. Det imponerande byggnadsverket visade på en välmående byggd, sannolikt kom det sig av skinnhandel och laxfiske. På 1600-talet bestämdes det att all handel skulle ske i städer där den kunde beskattas och 1621 grundades staden Luleå. Men på grund av landhöjning blev hamnen för grund och staden flyttades närmare kusten. På så vis skapades nya Luleå, men Gammelstad låg kvar. Det vitputsade klocktornet som står för sig självt, byggdes så sent som 1851.

Det stulna Jesusbarnet
Kyrkan är rikt dekorerad. Kalkmålningarna i koret är senmedeltida. Till höger om altarkoret finns medeltida korbänkar. Altarskåpet byggdes i Antwerpen omkring 1520 och är ett av landets finaste. Figurerna är fantastiskt fint gjorda och berättar om Kristi lidandes historia. Men det saknas något mycket viktigt - för gissningsvis 200 år sedan stals Jesusbarnet och det har aldrig återfunnits.

Predikstolen och minnestavlorna är från 1700-talet. En liten rolig detalj är vindruvsstocken ovanför predikstolen, Nils Jacobsson Fluur som utförde arbetet hade aldrig sett riktiga vindruvor så han skapade en egen variant. Men fin är den.

Gammelstad lever än
I centrum för denna unika miljö ligger stenkyrkan från 1400-talet. Gatunätet är medeltida och byggnaderna har rötter i 1600-talets borgarstad. Ända fram till 1950-talet användes kyrkstugorna på traditionellt vis. Men fortfarande är det ett levande samhälle där människor stannar till ett par dagar. El finns, men inget indraget vatten. Fast främst används stugorna numera i samband med konfirmation.

Förutom Gammelstad har vi även besökt kyrkstaden i Lövånger, ta gärna en titt.

Plats (karta)

Idag är vi i Haparanda
Lövångers Kyrkstad